iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานมหกรรมสังคมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355918 Wed, 19 Jun 2019 16:38:12 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355908 Wed, 19 Jun 2019 14:47:05 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนมาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 32 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355905 Wed, 19 Jun 2019 14:41:25 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355901 Wed, 19 Jun 2019 14:33:29 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355900 Wed, 19 Jun 2019 14:32:16 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมรับบริจาคโลหิต http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355862 Mon, 17 Jun 2019 13:45:54 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355861 Mon, 17 Jun 2019 13:43:43 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI ครั้งที่ 20 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355854 Fri, 14 Jun 2019 16:36:18 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะปรับปรุงห้องแยกโรค http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355818 Fri, 14 Jun 2019 09:19:06 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี อาคารละหมาดและป้ายสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสามภาษา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355792 Wed, 12 Jun 2019 11:10:57 +0700 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355791 Wed, 12 Jun 2019 11:09:34 +0700 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355790 Wed, 12 Jun 2019 11:08:02 +0700 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355776 Tue, 11 Jun 2019 13:32:48 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิต http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355775 Tue, 11 Jun 2019 13:28:38 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355774 Tue, 11 Jun 2019 13:26:19 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355773 Tue, 11 Jun 2019 13:23:07 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานพิธีบวงสรวง (ลา) พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355772 Tue, 11 Jun 2019 13:21:38 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมส่งคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355767 Mon, 10 Jun 2019 16:25:08 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355766 Mon, 10 Jun 2019 15:59:08 +0700 การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาบุุคล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355762 Mon, 10 Jun 2019 09:30:24 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355761 Mon, 10 Jun 2019 08:53:10 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355737 Thu, 06 Jun 2019 13:20:01 +0700 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355736 Thu, 06 Jun 2019 10:27:09 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355675 Tue, 04 Jun 2019 14:12:47 +0700 โครงการจิตอาสา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355672 Thu, 06 Jun 2019 10:08:19 +0700 Tobacco Big Grand Round (แกรนด์ ราวด์ บุหรี่ ครั้งยิ่งใหญ่) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355670 Tue, 04 Jun 2019 11:55:35 +0700 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355669 Tue, 04 Jun 2019 11:53:11 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ มูลค่า 4,650,000 บาท http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355665 Mon, 03 Jun 2019 18:20:42 +0700 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนเมษายน 2562(วันที่เปิดเผย 31/5/2562) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355645 Fri, 31 May 2019 13:19:46 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355619 Thu, 30 May 2019 11:58:56 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา ให้แก่ผู้ป่วย http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355614 Wed, 29 May 2019 10:43:29 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งระบบซักฟอก จำนวน 1 งาน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355596 Mon, 27 May 2019 09:10:23 +0700 การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อจ้างเหมาบุุคล (พยาบาลวิชาชีพ) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355558 Fri, 24 May 2019 09:40:05 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355550 Thu, 23 May 2019 13:41:42 +0700 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (พนักงานราชการ) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355520 Tue, 21 May 2019 09:06:10 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355496 Thu, 16 May 2019 12:25:24 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคล (พยาบาลวิชาชีพ) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355447 Tue, 14 May 2019 09:37:55 +0700 รับสมัครจ้างเหมาบุคคล 1 ตำแหน่ง http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355317 Thu, 02 May 2019 15:45:35 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355297 Wed, 01 May 2019 09:17:15 +0700 รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355296 Wed, 01 May 2019 09:18:33 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355261 Fri, 26 Apr 2019 10:32:43 +0700 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนวัดโคกโก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355260 Fri, 26 Apr 2019 10:05:22 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355259 Wed, 01 May 2019 09:42:46 +0700 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355253 Mon, 27 May 2019 09:11:24 +0700 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนมีนาคม 2562(วันที่เปิดเผย 24/4/2562) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355250 Wed, 24 Apr 2019 15:57:31 +0700 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355178 Fri, 19 Apr 2019 14:52:03 +0700 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดนราธิวาส http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355177 Fri, 19 Apr 2019 14:39:01 +0700 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355171 Fri, 19 Apr 2019 09:33:51 +0700 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355160 Thu, 18 Apr 2019 09:38:43 +0700 ประกาศผู้ชนะซื้อตุ้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ตู้ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42355107 Mon, 27 May 2019 09:12:00 +0700