iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362584 Wed, 08 Jul 2020 15:40:41 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ วัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362583 Wed, 08 Jul 2020 15:40:00 +0700 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือนพฤษภาคม 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362552 Fri, 03 Jul 2020 10:15:47 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีบวงสรวงท่านท้าวเวชสุวรรณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 79 ปี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362549 Fri, 03 Jul 2020 09:03:41 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362444 Tue, 30 Jun 2020 16:40:50 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362420 Mon, 29 Jun 2020 13:22:43 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูอนามัยโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362403 Mon, 29 Jun 2020 10:40:03 +0700 เรียนผู้รับบริการ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362402 Fri, 26 Jun 2020 15:18:27 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362389 Thu, 25 Jun 2020 14:42:09 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีละหมาดฮายัตและบรรยายธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362388 Thu, 25 Jun 2020 14:46:16 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362387 Thu, 25 Jun 2020 14:39:41 +0700 ดาวน์ซินโดรม http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362369 Tue, 23 Jun 2020 14:23:55 +0700 มาตรการควบคุมหลัก รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362368 Tue, 23 Jun 2020 14:23:10 +0700 อหิวาตกโรค http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362367 Tue, 23 Jun 2020 14:22:08 +0700 วิธีทำความสะอาด Face Shield http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362366 Tue, 23 Jun 2020 14:21:30 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362365 Wed, 24 Jun 2020 09:44:06 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 9/2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362353 Mon, 22 Jun 2020 15:40:06 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362350 Mon, 22 Jun 2020 14:28:26 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362349 Mon, 22 Jun 2020 14:27:18 +0700 ประกาศราคากลางปรับปรังระบบระบายอากาศ ห้อง RCU จำนวน 1 งาน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362345 Mon, 22 Jun 2020 11:19:09 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตนักศึกษาแพทย์ (แฟลต ๔) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362344 Mon, 22 Jun 2020 09:33:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข่ส http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362343 Mon, 22 Jun 2020 09:26:33 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตนักศึกษาแพทย์ (แฟลต ๔) http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362342 Mon, 22 Jun 2020 09:23:16 +0700 ร่วมประชุมสรุปประเด็นการติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362337 Fri, 19 Jun 2020 13:49:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362328 Thu, 18 Jun 2020 16:54:11 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362312 Wed, 17 Jun 2020 10:12:39 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362307 Tue, 16 Jun 2020 13:15:18 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362306 Wed, 17 Jun 2020 15:23:37 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูงและโรงพยาบาลศรีสาคร http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362305 Wed, 17 Jun 2020 15:48:47 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปี 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362292 Mon, 15 Jun 2020 10:01:27 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362291 Mon, 15 Jun 2020 09:54:18 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปี 2563 ประจำเดือน พ.ย.62- มี.ค. 63 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362290 Mon, 15 Jun 2020 09:46:54 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362286 Fri, 12 Jun 2020 16:34:50 +0700 ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและเด็ก http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362284 Fri, 12 Jun 2020 15:17:47 +0700 โรคมือเท้าปาก http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362283 Fri, 12 Jun 2020 15:16:51 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362282 Fri, 12 Jun 2020 15:14:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362277 Fri, 12 Jun 2020 11:06:28 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362273 Thu, 11 Jun 2020 16:52:08 +0700 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ฯ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362261 Thu, 11 Jun 2020 08:57:10 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362257 Wed, 10 Jun 2020 15:50:30 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362250 Wed, 10 Jun 2020 13:17:10 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362247 Wed, 10 Jun 2020 09:59:30 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362246 Mon, 29 Jun 2020 16:24:59 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362238 Tue, 09 Jun 2020 11:05:26 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362222 Mon, 08 Jun 2020 15:55:52 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362221 Mon, 08 Jun 2020 15:54:25 +0700 คลินิกแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362185 Fri, 05 Jun 2020 15:46:39 +0700 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362184 Fri, 05 Jun 2020 15:40:31 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมประชุม EOC จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 มิ.ย.63 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362177 Fri, 05 Jun 2020 13:24:50 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าตรวจดูการปฏิบัติงาน และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42362176 Fri, 05 Jun 2020 16:37:49 +0700