iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง shock wave จำนวน ๑ เครื่อง http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42351145 Tue, 18 Sep 2018 13:05:10 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349475 Thu, 13 Sep 2018 16:11:20 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349216 Thu, 13 Sep 2018 16:10:37 +0700 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42348960 Thu, 13 Sep 2018 16:09:47 +0700 ประกาศแผนการจัดซื็อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349504 Thu, 13 Sep 2018 16:07:59 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349678 Thu, 13 Sep 2018 16:06:58 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349827 Thu, 13 Sep 2018 16:06:03 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลว http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42349829 Thu, 13 Sep 2018 16:05:29 +0700 ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจฯ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350896 Mon, 10 Sep 2018 14:46:37 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคล http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350776 Thu, 06 Sep 2018 08:58:27 +0700 ประกาศแผนการจัดจ้างเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งระบบซักฟอก จำนวน ๑ งาน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350768 Wed, 05 Sep 2018 15:47:01 +0700 ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350667 Fri, 31 Aug 2018 10:14:01 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350609 Tue, 28 Aug 2018 11:00:36 +0700 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2561 http://www.narahos.com/index.php?mo=3&art=42350608 Tue, 28 Aug 2018 09:26:41 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848432 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848433 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848434 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848435 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848436 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848437 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848438 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848439 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848440 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848441 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848442 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848443 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848444 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848445 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848446 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.narahos.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848447 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0700