หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 02/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 581,509
Page Views 997,178
 

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

เอกสาร 5 ส เพิ่มเติม

5 ส เพิ่มเติม
19/01/2017 132 ดาวน์โหลด7.100 Mb

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ6เดือน ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
27/08/2018 36 ดาวน์โหลด6.996 Mb

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
27/08/2018 31 ดาวน์โหลด3.741 Mb

ว342 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

ว342 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
09/07/2019 10 ดาวน์โหลด527.317 Kb

แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
31/07/2019 9 ดาวน์โหลด67.165 Kb
17/01/2017 148 ดาวน์โหลด23.118 Mb

ข้อปฎิบัติการใช้รถส่วนกลาง

ข้อปฎิบัติการใช้รถส่วนกลาง
27/04/2017 89 ดาวน์โหลด1.502 Mb

การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน

การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วยงาน
18/04/2017 145 ดาวน์โหลด171.182 Kb

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
28/04/2017 74 ดาวน์โหลด2.506 Mb

รายงานผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่60ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
27/08/2018 28 ดาวน์โหลด10.913 Mb

ลงนามคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
28/08/2018 25 ดาวน์โหลด4.020 Mb
07/08/2018 33 ดาวน์โหลด3.848 Mb

ลงนามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการใช้รถยนต์ของทางราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการใช้รถยนต์ของทางราชการ
28/08/2018 30 ดาวน์โหลด1.705 Mb

ขอรายงานผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมของบริหารงานโปร่งใส (กลุ่ม Stop Corruption)

การดำเนินการการจัดกิจกรรมของบริหารงานโปร่งใส
28/08/2018 23 ดาวน์โหลด5.057 Mb

ลงนามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่ร้อยละ 60 โดยกำหนดการประเมินหน่วยงานเป้าหมายจากการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
27/08/2018 27 ดาวน์โหลด13.284 Mb

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานร่ว

เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานร่วมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
28/08/2018 28 ดาวน์โหลด19.379 Mb

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริย

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90
07/08/2018 31 ดาวน์โหลด3.588 Mb

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีกำหนดกฏเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงสมควรกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพในโอกาสต่างๆ
08/08/2018 27 ดาวน์โหลด5.527 Mb
27/08/2018 44 ดาวน์โหลด43.077 Mb

ลงนามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
27/08/2018 37 ดาวน์โหลด8.682 Mb
  1 2 ถัดไป >>

« June 2020»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view