หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 27/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 409,994
Page Views 744,703
 

ดาวน์โหลด

New Releases

Service Profile

Service Profile

 

เครื่องมือคุณภาพปี2562

เครื่องมือคุณภาพปี2562

 

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

 

บันทึกข้อความขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล

ใบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลมระบายอากาศ ประจำปี 2562

คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลมระบายอากาศ ประจำปี 2562

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

 

สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในชายแเดนใต้

แบบสรุป สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแเดนภาคใต้

 

มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสั่งกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริ

มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสั่งกัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชกการ (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกซ์

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกซ์

 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2561

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จัดทําขึ้นภายใต้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2559 – 2562

 

การย้ายข้าราชการ (ย้ายออนไลน์)

ซักซ้อมความเข้าใจการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

 

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนมีนาคม 2562

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562

 

ลงนามประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90

 

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564

 

จดหมายระวังความคลาดเคลื่อนทางยา มีนาคม 2562

จดหมายระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ประจำเดือนมีนาคม 2562

 

ยาและเงื่อนไขการสั่งใช้ ปีงบประมาณ 2562

ยา เวชภัณฑ์ และเงื่อนไขการสั่งใช้ ปีงบประมาณ 2562

 

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

 « May 2019»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view