หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 264,774
Page Views 495,247
 

ดาวน์โหลด

New Releases

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าโรงพยาบาล

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าโรงพยาบาล ให้ส่งที่อาคารเภสัชกรรมชั้น 1 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังกลุ่มงานเภสัชกรรม พร้อมระบุว่าเสนอยาเข้าโรงพยาบาล

 

สิทธิการลา

สิทธิการลาเจ้าหน้าที่ทุกประเภท

 

Slide การประชุมระบบยา

slide ประกอบการบรรยายระบบยา

 

สรุปทิศทางการพัฒนา รพ นรา ปี 2562

สรุปทิศทางการพัฒนา รพ นรา ปี 2562

 

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

 

แบบฟอร์ม โครงการแบบย่อ Project Brief

แบบฟอร์ม โครงการแบบย่อ Project Brief

 

ตารางการให้ยา

เป็นตตารางการบริหารยา

 

วงรอบการให้ยา

เป็นตารางการจ่ายยาตามวงรอบของเวลา

 

ลงนามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการใช้รถยนต์ของทางราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการใช้รถยนต์ของทางราชการ

 

ลงนามคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

ขอรายงานผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมของบริหารงานโปร่งใส (กลุ่ม Stop Corruption)

การดำเนินการการจัดกิจกรรมของบริหารงานโปร่งใส

 

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานร่ว

เอกสารประกอบการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานร่วมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ6เดือน ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

รายงานผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่60ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

 

ลงนามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ลงนามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่ร้อยละ 60 โดยกำหนดการประเมินหน่วยงานเป้าหมายจากการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 

ลงนามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทน พกส.

รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานทระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

 

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view