หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 20/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 300,814
Page Views 554,975
 

ดาวน์โหลด

New Releases

รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสรา้ง จ้างเหมา 2562 - 2563 ที่ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสรา้ง จ้างเหมา 2562 - 2563 ที่ไม่ผ่านการพิจารณา

 

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการ

 

หลักเกณฑ์การจ้าง พกส.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

แผนการเงินการคลัง ปี 2562

แผนการเงินการคลัง ปี 2562

 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ฉบับปรับปรุง

คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ฉบับปรับปรุง

 

การสิ้นสุดสัญญาจ้างของ พกส.

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

ใบยืมอุปกรณ์การแพทย์

ใบยืมอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 

ความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนข

 

รายงานการควบคุมภายใน

ตัวอย่าง flow chart

 

รายงานการควบคุมภายใน

ผนวก ก (ทุกหน่วยงาน)

 

รายงานการควบคุมภายใน

ผนวก ข ด้านบริหาร (หมายเหตุกลุ่มงานที่ไม่ต้องโหลดเอกสารฉบับนี้ได้แก่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุ งานสารสนเทศ)

 

รายงานการควบคุมภายใน

คู่มือหรือระเบียบวิธีปฏิบัติการ

 

รายงานการควบคุมภายใน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

รายงานการควบคุมภายใน

ปย.1

 

รายงานการควบคุมภายใน

ปย.2

 

รายงานการควบคุมภายใน

ปอ.3

 

การใช้ยาในสตรีให้นมบุตร

รายการยาและรายละเอียดการใช้ในสตรีให้นมบุตร

 

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ข้อมูล pregnancy category และรายละเอียดการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o

เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าทีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o

 « November 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view