หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 22/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 339,390
Page Views 622,640
 

ดาวน์โหลด

New Releases

การโอนข้าราชการ สังกัด สป.สธ.

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

 

บัญชีสิ่งก่อสรา้ง ณ 2 ตค 2561

บัญชีสิ่งก่อสรา้ง ณ 2 ตค 2561

 

บัญชีคอมพิวเตอร์ ณ 2 ตค 2561

บัญชีคอมพิวเตอร์ ณ 2 ตค 2561

 

บัญชีครุภัณฑ์ ณ 2 ตค 2561

บัญชีครุภัณฑ์ ณ 2 ตค 2561

 

รายการคำถามคำตอบด้านเภสัชสนเทศ

รวบรวมรายการคำถามและคำตอบด้านเภสัชสนเทศ สามารถค้นได้จากการกด ctrl+F และกดค้นหาข้อมูลค่ะ

 

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562 เรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

จดหมายระวังความคลาดเคลื่อนทางยา มกราคม 62

จดหมายข่าวการระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

 

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวห้องยา ฉบับเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด

 

เอกสารประเมินผลงาน (เลื่อนระดับ)

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (ข้าราชการ)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด

 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าจัดการศพ (ข้าราชการ)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

จดหมายข่าวห้องยาประจำเดิอน พฤศจิกายน 2562

จดหมายข่าวห้องยาประจำเดิอน พฤศจิกายน 2562

 

รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสรา้ง จ้างเหมา 2562 - 2563 ที่ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสรา้ง จ้างเหมา 2562 - 2563 ที่ไม่ผ่านการพิจารณา

 

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการ

 

หลักเกณฑ์การจ้าง พกส.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

แผนการเงินการคลัง ปี 2562

แผนการเงินการคลัง ปี 2562

 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ฉบับปรับปรุง

คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 ฉบับปรับปรุง

 « January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view