หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 25/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 921,361
Page Views 1,419,126
 

ITA2564_EB2

EB2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

2.1

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 

 

2.1.1

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ดาวน์โหลด

 

 

2.1.2

นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด

 

 

2.1.3

โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

 

2.1.4

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

2.1.5

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

 

2.1.6

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

2.1.7

ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

 

2.1.8

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

 

2.1.9

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Link

 

 

2.1.10

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด

 

 

2.1.11

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

 

 

2.1.12

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด

 

 

2.1.13

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

 

 

2.1.14

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด

 

 

2.1.15  

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด

 

2.2

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

2.3

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) ดาวน์โหลด

 

2.4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

2.5

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 

2.6

หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

2.7

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

 

2.8

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

2.9

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

 

2.9.1

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด

 

 

2.9.2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด

 

 

2.9.3

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ดาวน์โหลด

 

 

2.9.4

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

 

 

2.9.5

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลด

 

2.10

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

 

2.11

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)« February 2021»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view