หน้าแรก    แนะนำโรงพยาบาล    กลุ่มงานในโรงพยาบาล    การบริการ    ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา 

บทความ

อนุรักษ์พลังงาน

 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/03/2016
ปรับปรุง 23/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 434,907
Page Views 786,009
 

“โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดคลินิกหมอครอบครัวกำปงบารู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและครอบครัว”

“โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดคลินิกหมอครอบครัวกำปงบารู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและครอบครัว”


             วันนี้ ( 22 มีนาคม 2561 ) นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และนายแพทย์ยอน จิระนคร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมเปิดคลินิกหมอครอบครัวกำปงบารู ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิด
            สำหรับคลินิกหมอครอบครัว (PCC Primary Care Cluster) เป็นการพัฒนาขั้นหนึ่งของการจัดบริการในระดับปฐมภูมิ โดยอาศัยหัวใจของเวชศาสตร์ครอบครัว คือ การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการจัดบริการและใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับสถานสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

            ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปบมภูมิที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว เสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชน 10,000 คน/1ทีม ภายในระยะเวลา 10 ปีจะมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน แบบองค์รวมทุกกลุ่มวัยตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
            ทั้งนี้ คลินิกหมอครอบครัวกำปงบารู เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกครอบครัว (สปค.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งคลินิกครอบครัวกำปงบารูรับผิดชอบดูแลประชากรทั้งหมด 10,600 คน จำนวน 9 ชุมชน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี งานกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อระหว่างคลินิกหมอครอบครัวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศเดียวกันภายใต้แนวคิด “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียมกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูจากทีมสหวิชาชีพ
           อย่างไรก็ดี ในอนาคตคลินิกหมอครอบครัวกำปงบารูจะย้ายไปเปิดให้บริการ ณ บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงโครงสร้างทั้งหมด

« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


copyrigth@โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 2016

 
  
view